Kommende
Vergangene
Gaming-Zubehör auf SKINBARON
16
19
Inferno
Scythe of Seraph
10
16
Vertigo
Esport Factory Academy (Esport Factory Academy)
K/D
KPR
ADR
k3yto.
48/42
0.79
85.00
ZeRuffy
46/41
0.75
84.54
Señor Johnson
39/46
0.64
76.64
BrowN<3
38/51
0.62
73.25
iTzJONAZZZ
32/42
0.52
59.49
_neZo
60/33
0.98
95.30
kungfu_aj
51/43
0.84
92.13
Icey_
38/46
0.62
73.97
GodMz
36/40
0.59
66.79
Kanershi
37/41
0.61
65.97